Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
122.
Decyzja Nr 96/MON z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.06.26 13:02
Treść aktu: