Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
122.
Decyzja Nr 122/MON z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej "Marynarz Okrętów Podwodnych"
Minister Obrony Narodowej 2014.04.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.10 12:46
Treść aktu: