Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
121.
Decyzja Nr 95/MON z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowania i nadzorowania realizacji zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej w zakresie wdrożenia RODO
Minister Obrony Narodowej 2019.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.06.26 09:00
Treść aktu: