Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
121.
Decyzja Nr 67/MON z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie nadania imienia patrona Regionalnemu Centrum Informatyki Olsztyn
Minister Obrony Narodowej 2021.05.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.17 15:46
Treść aktu: