Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
121.
Decyzja Nr 101/MON z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kodyfikacji przepisów prawa dotyczących obronności państwa
Minister Obrony Narodowej 2020.08.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.04 14:27
Treść aktu: