Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
120.
Decyzja Nr 94/MON z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.06.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.06.24 10:27
Treść aktu: