Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
120.
Decyzja Nr 66/MON z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia święta Regionalnego Centrum Informatyki Kraków
Minister Obrony Narodowej 2021.05.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.17 15:45
Treść aktu: