Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
120.
Decyzja Nr 131/MON z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie naboru w 2015 r. kandydatów do Szkoły Pooficerskiej WojskLądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
Minister Obrony Narodowej 2015.04.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.04.17 11:59
Treść aktu: