Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
120.
Decyzja Nr 120/MON z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.25 12:07
Treść aktu: