Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
120.
Decyzja Nr 100/MON z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.07.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.30 08:51
Treść aktu: