Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
12.
Decyzja Nr 9/MON z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie sposobu przekazywania w 2021 roku środków finansowych posiadanych na uposażenia żołnierzy zawodowych na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2021.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.02.15 11:38
Treść aktu: