Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
12.
Decyzja Nr 22/MON z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2016.02.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.02.16 10:11
Treść aktu: