Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
12.
Decyzja Nr 11/MON z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2018.02.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.02.21 12:47
Treść aktu: