Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
12.
Decyzja Nr 10/MON z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w kraju oraz wypracowania rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2020.02.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.05 12:17
Treść aktu: