Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
12.
Decyzja Nr 10/MON z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2019.01.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.01.24 14:48
Treść aktu: