Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
119.
Decyzja Nr 99/MON z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego żołnierza niezawodowego
Minister Obrony Narodowej 2020.07.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.30 08:46
Treść aktu: