Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
119.
Decyzja Nr 65/MON z dnia 14 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2021.05.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.17 11:28
Treść aktu: