Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
119.
Decyzja Nr 119/MON z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie
Minister Obrony Narodowej 2014.04.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.10 12:42
Treść aktu: