Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
119.
Decyzja Nr 118/MON z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2013.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.25 11:46
Treść aktu: