Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
118.
Decyzja Nr 98/MON z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.07.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.28 07:57
Treść aktu: