Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
118.
Decyzja Nr 120/MON z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji szkolenia i upoważniania specjalistów służby inżynieryjno-lotniczej do bezpośredniego obsługiwania sprzętu lotniczego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
Minister Obrony Narodowej 2017.06.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.20 10:34
Treść aktu: