Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
118.
Decyzja Nr 118/MON z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej AGAT -"Grupy Szturmowe"
Minister Obrony Narodowej 2014.04.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.10 12:40
Treść aktu: