Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
118.
Decyzja Nr 115/MON z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.25 11:44
Treść aktu: