Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
117.
Decyzja Nr 91/MON z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie
Minister Obrony Narodowej 2019.06.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.06.19 10:11
Treść aktu: