Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
117.
Decyzja Nr 119/MON z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2017.06.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.20 10:30
Treść aktu: