Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
116.
Zarządzenie Nr 14/MON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu 1. Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Minister Obrony Narodowej 2018.08.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.08.28 10:15
Treść aktu: