Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
116.
Decyzja Nr 97/MON z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zasad i zakresu prowadzenia prac standaryzacyjnych w budownictwie służącym obronności Państwa, realizowanym na terenach zamkniętych
Minister Obrony Narodowej 2020.07.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.28 07:37
Treść aktu: