Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
116.
Decyzja Nr 118/MON z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia święta 13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety
Minister Obrony Narodowej 2017.06.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.14 10:06
Treść aktu: