Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
116.
Decyzja Nr 113/MON z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji organizacji i pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej
Minister Obrony Narodowej 2013.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.25 11:39
Treść aktu: