Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
115.
Decyzja Nr 96/MON z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2020.07.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.20 11:01
Treść aktu: