Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
115.
Decyzja Nr 89/MON z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej
Minister Obrony Narodowej 2019.06.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.06.17 11:43
Treść aktu: