Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
115.
Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody fynkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2016.06.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.06.30 12:29
Treść aktu: