Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
115.
Decyzja Nr 117/MON z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta Centru Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego
Minister Obrony Narodowej 2017.06.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.14 10:04
Treść aktu: