Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
115.
Decyzja Nr 107/MON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie usunięcia przeszkody na lotnisku wojskowym, która nie jest obiektem budowlanym, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania
Minister Obrony Narodowej 2018.08.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.08.28 10:09
Treść aktu: