Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
115.
Decyzja Nr 112/MON z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie przygotowania materiałów i wniosków o dokonanie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2013.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.25 11:26
Treść aktu: