Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
114.
Decyzja Nr 95/MON z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie Metodyki szkolenia żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”
Minister Obrony Narodowej 2020.07.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.14 15:18
Treść aktu: