Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
114.
Decyzja Nr 117/MON z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie naboru w 2014 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojska Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespolów estradowych
Minister Obrony Narodowej 2014.04.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.07 11:35
Treść aktu: