Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
113.
Decyzja Nr 94/MON z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych
Minister Obrony Narodowej 2020.07.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.13 11:16
Treść aktu: