Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
113.
Decyzja Nr 116/MON z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie promocji absolwentów uczelni wojskowych w 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.04.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.07 11:34
Treść aktu: