Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
113.
Decyzja Nr 109/MON zdnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzje w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.04.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.17 09:51
Treść aktu: