Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
112.
Decyzja Nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowychplanów
Minister Obrony Narodowej 2016.06.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.06.24 10:18
Treść aktu: