Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
112.
Decyzja Nr 129/MON z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2015.04.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.04.17 11:22
Treść aktu: