Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
112.
Decyzja Nr 108/MON z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.04.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.16 11:24
Treść aktu: