Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
111.
Decyzja Nr 87/MON z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.05.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.27 08:11
Treść aktu: