Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
111.
Decyzja Nr 201/MON z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługuja samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2016.06.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.06.21 10:55
Treść aktu: