Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
111.
Decyzja Nr 110/MON z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji pododdziałów reprezentacyjnych przez Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2014.04.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.07 11:31
Treść aktu: