Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
110.
Decyzja Nr 91/MON z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia dowódców jednostek wojskowych do udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne
Minister Obrony Narodowej 2020.07.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.01 10:02
Treść aktu: