Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
110.
Decyzja Nr 86/MON z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz innych dokumentów w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.05.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.24 12:40
Treść aktu: