Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
110.
Decyzja Nr 57/MON z dnia 7 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2021 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.05.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.10 09:40
Treść aktu: