Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
110.
Decyzja Nr 198/MON z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.06.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.06.17 11:08
Treść aktu: